Tập đoàn Sao Mai chốt ngày trả 505 tỷ cổ tức cho cổ đông

Quý Quý

29/09/2022 17:10

Tập đoàn Sao Mai thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 2021 là 10/10, thời gian thanh toán dự kiến là 4/11. Với 336,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tập đoàn dự chi 505 tỷ đồng để thanh toán số cổ tức trên.

HĐQT tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% vào ngày 10/10. Ngày thanh toán dự kiến là 4/11. Với 336,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tập đoàn dự chi 505 tỷ đồng để thanh toán số cổ tức trên.

Được biết trong 2 năm 2019 và 2020, doanh nghiệp không chia cổ tức tiền mặt và trả cổ tức cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%, hoàn tất vào đầu năm 2022. Giai đoạn trước đó đơn vị này vẫn trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu đan xen giữa các năm. 

Mới đây, tập đoàn Sao Mai đã thông báo hủy phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (được HĐQT thông qua ngày 8/6). Lý do công ty đưa ra là kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và thị trường không thuận lợi.

Trước đó, đơn vị này đã lên phương án chào bán hơn 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Mức giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cp. Trong trường hợp phát hành thành công trọn vẹn, doanh nghiệp sẽ thu về hơn 2.019 tỷ đồng; nâng vốn điều lệ từ 3.365 tỷ đồng lên mức 5.048 tỷ đồng. Nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu trên sẽ được dùng để đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác và bổ sung cho nguồn vốn lưu động.

Nửa đầu năm, doanh nghiệp đạt 7.221 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% và thực hiện 49% kế hoạch năm; lãi sau thuế 673 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước và thực hiện 41,3% kế hoạch năm. Tập đoàn lý giải, doanh thu thuần tăng nhờ hoạt động xuất khẩu cá fillet đã trở lại bình thường, biên lợi nhuận gộp cải thiện và doanh thu tài chính tăng cao nhờ lãi tiền gửi, cho vay cùng chênh lệch tỷ giá thúc đẩy lợi nhuận.

Quý Quý