Thế Giới Di Động gửi ngân hàng và cho các công ty khác vay bao nhiêu tiền?

Quý Quý

03/05/2022 08:53

Báo cáo tài chính quý 1/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) cho biết công ty này có hơn 14.000 tỷ đồng gửi ngân hàng hưởng lãi suất và gần 1000 tỷ đồng cho các công ty khác vay để lấy lãi.

nguyen-duc-tai-1651542170.jpg
Ông Nguyễn Đức Tài- Chủ tịch HĐQT Đầu tư Thế Giới Di Động

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG)  vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 ghi nhận tổng tài sản của Thế Giới Di Động tại ngày 31/3 là 62.370 tỷ đồng, giảm khoảng 600 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Các khoản ngắn hạn như tiền gửi, đầu tư tài chính, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu tài sản.

Báo cáo cho biết Thế Giới Di Động đang gửi ngân hàng tổng số tiền 14.320 tỷ đồng. Trong số này, khoảng 11.700 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng và trái phiếu nắm giữ có kỳ hạn 6-12 tháng để hưởng lãi suất 5-8,65% một năm. Phần còn lại cũng là tiền gửi ngân hàng nhưng được ghi nhận vào một mục khác nhằm thể hiện kỳ hạn không quá 3 tháng.

Đặc biệt Thế Giới Di Động còn cho 3 công ty khác vay ngắn hạn từ 3-6 tháng để lấy lãi 6,4-7% một năm với tổng giá trị các khoản cho vay là 940 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Chứng khoán TP HCM vay nhiều nhất với 765 tỷ đồng, tiếp đến là Công ty Chứng khoán VPS vay 158 tỷ đồng và Công ty Đầu tư Đông Sài Gòn vay 17 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính ba tháng đầu năm cho thấy Thế Giới Di Động nhận 210 tỷ đồng từ các khoản tiền gửi, cho vay. Khoản này được ghi vào mục doanh thu tài chính và góp phần giúp Thế Giới Di Động báo lãi sau thuế 1.445 tỷ đồng.

Mới đây tại kỳ họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2022, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Đầu tư Thế Giới Di Động chia sẻ khi mà Thế Giới Di Động (TGDĐ)/Điện Máy Xanh (ĐMX) đạt được thị phần 50%, ban lãnh đạo nhận định tốc độ tăng trưởng chậm lại trong tương lai và đã bắt đầu mở ra Bách Hóa Xanh (BHX). Do vậy, trong 3 đến 5 năm tới, BHX sẽ là động lực tăng trưởng của MWG.

Vào cuối năm trước và đầu năm nay, tập đoàn tiếp tục mở ra nhiều chuỗi mới như Topzone, AVAKids, AVASport, AVAFashion, AVAJi và AVACycle. Dù vậy, MWG định hướng năm 2022 vẫn tập trung vào 2 chuỗi cốt lõi là TGDĐ/ĐMX cùng An Khang. BHX không mở mới mà chỉ khai trương những cửa hàng đã lên kế hoạch và ký hợp đồng từ trước. Đồng thời, BHX sẽ tập trung vào tái cấu trúc nội tại, tăng chất lượng phục vụ, trải nghiệm khách hàng để tạo nền tảng mở rộng ra toàn quốc vào năm sau.

Năm 2021, Thế Giới Di Động ghi nhận 108.546 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,3% so với năm trước; lãi sau thuế 3.920 tỷ đồng, tăng 25%. Với kết quả đó, HĐQT trình phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% và cổ phiếu tỷ lệ 100%. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 732 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn gấp đôi lên 14.644 tỷ đồng.

Năm nay, lãnh đạo MWG đề ra kế hoạch doanh thu 140.000 tỷ đồng, tăng 14%; lãi sau thuế 6.350 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện 2021. Kế hoạch được đặt ra dựa trên giả định dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng không dẫn đến các đợt phong tỏa diện rọng hoặc tác động trầm trong hơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh so với 2 năm qua.

Chuỗi TGDĐ và ĐXM vẫn là trụ cột chính đóng góp 75% đến 80% doanh thu, BHX đóng góp 20% đến 25%.

Quý Quý