Thông báo giải thể

Văn phòng miền Bắc

08/12/2023 15:58

Thông báo giải thể Hợp tác xã thương mại dịch vụ Nghề May Cổ Nhuế

THÔNG BÁO
Về việc giải thể của Hợp tác xã
Tên DN: Hợp tác xã thương mại dịch vụ Nghề May Cổ Nhuế 
Địa chỉ: 123 đường Cổ Nhuế, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 
MST: 0104965066 
Ngành nghề KD: Kinh doanh dịch vụ sân bóng.
Thời điểm giải thể: Tháng 12/2023.

Bạn đang đọc bài viết "Thông báo giải thể" tại chuyên mục Cần biết.