Việt Nam có 14 nhà khoa học trong bảng xếp hạng của thế giới năm 2023

Tuấn Dũng

04/09/2023 19:14

Việt Nam vinh dự có 14 nhà khoa học góp mặt ở bảng xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học trong năm 2023…

nha-khoa-hoc-viet-nam-2023-1693829636.jpg
Từ trái qua: GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, GS.TS Phạm Hùng Việt, PGS.TS Lê Hoàng Sơn và PGS.TS Từ Bình Minh. (Ảnh: Đại học Quốc gia).

Website Research.com vừa công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học năm 2023. Trong đó, Việt Nam có 14 nhà khoa học góp mặt ở bảng xếp hạng này.

Theo đó, trong lĩnh vực cơ khí và kỹ thuật hàng không vũ trụ Việt Nam có 5 người - tăng 1 người so với năm ngoái. Trong đó Đại học Công nghệ Hồ Chí Minh có 2 người là: GS Nguyễn Xuân Hùng và PGS Phùng Văn Phúc; PGS Thái Hoàng Chiến, Đại học Tôn Đức Thắng; PGS Nguyễn Thời Trung, ĐH Văn Lang, PGS Bùi Quốc Tính, Đại học Duy Tân.

Ngoài ra còn có 2 người nước ngoài nhưng lấy tên địa chỉ Đại học Tôn Đức Thắng, và Đại học Duy Tân cũng có tên trong bảng xếp hạng tính cho Việt Nam.

Trong lĩnh vực lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, có 1 người Việt Nam là GS Nguyễn Đình Đức, thuộc Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong lĩnh vực này còn có 2 người nước ngoài, và đều lấy địa chỉ là Đại học  Duy Tân.

Trong lĩnh vực Khoa học Môi trường có 3 người. Trong đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội góp mặt 2 người là: GS, TS Phạm Hùng Việt và PGS, TS Từ Bình Minh; TS Trần Nguyễn Hải thuộc Trường Đại học Duy Tân.

Lĩnh vực Khoa học Máy tính, có PGS Lê Hoàng Sơn, ĐH Quốc gia Hà Nội và TS Hoàng Nhật Đức, Đại học Duy Tân,

Lĩnh vực Khoa học Vật liệu năm nay có GS Nguyễn Văn Hiếu của Đại học Phenikaa.

Lĩnh vực Y học cộng đồng và khoa học xã hội có tên PGS Trần Xuân Bách, Đại học Y Hà Nội và GS Hoàng Văn Minh, Đại học Y tế Công cộng.

Theo bảng xếp hạng này, những lĩnh vực mà Việt Nam được ghi nhận trên bản đồ khoa học của thế giới gồm 6 lĩnh vực là: Kỹ thuật Công nghệ, Khoa học Máy tính, Khoa học Môi trường, Khoa học Vật liệu, Cơ khí và Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Y học cộng đồng. Năm nay có 14 người (tăng 3 người so với năm ngoái) có tên trong bảng xếp hạng của Research.com theo các lĩnh vực.

Việc các nhà khoa học Việt Nam góp mặt ở bảng xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc, cho thấy sự nỗ lực và hội nhập không ngừng của các nhà khoa học Việt Nam.

Phương pháp xếp hạng của Research.com, hệ thống đánh giá dựa trên chỉ số D-index của nhà khoa học - đây là chỉ số H-index và số bài báo theo lĩnh vực của các nhà khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu của IEEE, ACL, Springer, AAAI, USENIX, Elsevier, ACM và LIPIcs.

Với đợt xếp hạng lần này, website Research.com đã xem xét dữ liệu của 166.880 nhà khoa học có năng suất công bố và trích dẫn hàng đầu thế giới, phân chia thành 24 lĩnh vực để xếp hạng.

Tuấn Dũng