Vietcombank dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 18,1% nhằm tăng vốn điều lệ

Lưu Hằng

12/04/2022 20:50

Vietcombank dự kiến phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18,1%, sau khi hoàn tất phát hành vốn điều lệ sẽ tăng thêm gần 8.566 tỷ đồng và lên 55.891 tỷ đồng.

vietcombank-1649771173.jpg
Tổng tài sản của ngân hàng này đến cuối năm 2021 ở mức 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm 2020.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank-mã VCB) vừa công bố tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Trong đó, ban lãnh đạo ngân hàng dự kiến trình cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và 2020.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18,1% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 181 cổ phiếu mới).

Đối tượng phát hành là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Vietcombank tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của ngân hàng đối với đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019.

Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ Vietcombank sẽ tăng thêm gần 8.566 tỷ đồng, từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ cũng sẽ tạo điều kiện để Vietcombank mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế và đầu tư cho các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng. 

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo ngân hàng cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 12% (tương ứng trên 30.000 tỷ đồng).

Tại đại hội, Vietcombank cũng dự kiến trình cổ đông xem xét thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022, bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2021, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và các nội dung khác trong thẩm quyền đại hội.

Trước đó ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Vietcombank cho biết tổng tài sản của ngân hàng này đến cuối năm 2021 ở mức 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm 2020. Huy động vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Dư nợ tín dụng đạt hơn 963.000 tỷ đồng, tăng gần 15%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát, nợ nhóm 2 chiếm 0,34%, tỷ lệ nợ xấu 0,63% và được trích lập đủ theo Thông tư 03. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. 

Ông Phạm Quang Dũng cho biết với mỗi đồng nợ xấu nội bảng, Vietcombank trích lập dự phòng hơn 4 đồng. Đây là tỷ lệ bao phủ nội xấu cao nhất toàn ngành ngân hàng. Với tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt kỷ lục 424%, Vietcombank đã trích lập đủ cho nợ cơ cấu vì Covid-19 trước 2 năm so với thời hạn.

Lãnh đạo nhà băng cho biết năm 2021 đã trích 7.000 tỷ đồng lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay, gấp hai lần quy mô hỗ trợ năm 2020. Quy mô dư nợ cho vay bị ảnh hưởng được giữ nguyên nhóm là 10.537 tỷ đồng (nợ gốc hơn 9.000 tỷ đồng).

Vietcombank nộp ngân sách Nhà nước bao gồm thuế phí, cổ tức gần 11.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch cổ đông và Ngân hàng Nhà nước giao trong năm 2021 (25.000 tỷ đồng). Thu nhập phí dịch vụ và tài trợ thương mại tăng 12% so với năm 2020.

Lưu Hằng