Tập đoàn TH: Ứng dụng công nghệ 4.0 vào cụm trang trại đạt kỷ lục thế giới

Những nỗ lực và sự kiên tâm, tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp sạch của Tập đoàn TH tại vùng đất nghèo Nghệ An đã “đơm hoa kết trái”.