'Cuộc sống ở tương lai': Zuckerberg tiết lộ cuộc đại tu công ty trong bối cảnh chuyển sang metaverse

Giám đốc điều hành của công ty trước đây được gọi là Facebook tiết lộ cuộc đại trùng tu công ty tại cuộc họp chung khi anh ấy phải đối mặt với các mối quan tâm đầu tư