Lễ tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022

Sáng ngày 21/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Lễ tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.