Netflix thông báo quảng cáo sẽ có thể ra mắt ở gói đăng ký tài khoản thấp vào cuối năm

Theo một báo cáo từ New York Times, Netflix gần đây đã tuyên bố rằng sẽ cho quảng cáo ở những gói tài khoản có giá thấp hơn vào khoảng cuối năm nay.