ChatGPT có thể dùng để đầu tư tài chính không?

Sự phổ biến ngày càng tăng của của trí tuệ nhân tạo, cụ thể là ChatGPT đã góp phần đẩy nhanh năng suất làm việc và hỗ trợ đắc lực cho con người. Tuy nhiên chưa có dẫn chứng nào cho thấy công cụ AI còn có thể sử dụng để đầu tư.