Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker

Vietcombank vừa nhận danh hiệu Best FXall Taker - "Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ trên FXall cao nhất" năm 2021.