Chiến lược marketing số quảng bá du lịch hậu COVID-19

Hội thảo sẽ diễn ra tại TP.HCM ngày 23.6.2020 được tổ chức bởi DigiPencil MVV và PR Newswire, cùng với sự đồng hành của Saigontourist.