Lộ diện ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất Việt Nam

Thanh Thảo

15/05/2024 09:51

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1/2024 của PVComBank, lợi nhuận trước thuế quý 1 của ngân hàng đạt 344 tỷ đồng, gấp 70 lần cùng kỳ. Trong số các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, PVcomBank là nhà băng có mức tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất. Đồng thời, kết quả này cũng gấp gần 4 lần lợi nhuận của cả năm 2023 và gần 5 lần lợi nhuận cả năm 2022.

Đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều ngân hàng đã có báo cáo tài chính kết quả kinh doanh quý 1/2024. Trong số đó, đứng đầu bảng về tốc tộc tăng trưởng lợi nhuận lại là một cái tên khá mới mẻ. Ngân hàng chúng tôi muốn nhắc đến trong bài viết này là Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank).

PVcomBank được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).

Tháng 10/2013, PVComBank chính thức hoạt động với vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng. Đến nay, PVcomBank đã phát triển tại 28 tỉnh, thành trên cả nước với gần 110 điểm giao dịch, đội ngũ hơn 5.000 cán bộ nhân viên, tổng tài sản đạt hơn 200.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1/2024 của PVComBank, lợi nhuận trước thuế quý 1 của ngân hàng đạt 344 tỷ đồng, gấp 70 lần cùng kỳ. Trong số các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, PVcomBank là nhà băng có mức tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất. Đồng thời, kết quả này cũng gấp gần 4 lần lợi nhuận của cả năm 2023 và gần 5 lần lợi nhuận cả năm 2022.

ngan-hang-tmcp-dai-chung-viet-nam-pvcombank-1631784995647137536845-1715680994.jpg

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 của PVcomBank đạt 344 tỷ đồng, gấp 70 lần cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng của nhà băng đến từ sự phục hồi của thu nhập lãi thuần, cùng hoạt động chứng khoán đầu tư.

Cụ thể, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lãi đột biến 889 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ. Đây cũng là nguồn thu có tỷ trọng cao nhất trong tổng thu nhập hoạt động quý 1/2024 của PVComBank.

Ngoài ra, PVComBank ghi nhận thu nhập lãi thuần bị -12 tỷ đồng do chi phí lãi (trả lãi tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá) đội lên quá cao. Tuy nhiên, sang quý 1/2024, do mặt bằng lãi suất xuống thấp, chi phí trả lãi tiền gửi của PVComBank giảm giúp thu nhập lãi thuần đạt 244 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh khác như dịch vụ, ngoại hối, chứng khoán kinh doanh, hoạt động khác và góp vốn, mua cổ phần lại giảm mạnh. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ còn gần 20 tỷ đồng, giảm 78,7%; lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh còn 95 tỷ đồng, giảm 28,6%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối lỗ gần 1 tỷ đồng so với khoản lãi 127 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kế hoạch kinh doanh PVcomBank cho năm 2024 là doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt là 19.334,5 tỷ đồng và 108,5 tỷ đồng. Mục tiêu của PVcomBank trong năm 2024 là tiếp tục triển khai tái cơ cấu theo lộ trình được phê duyệt, kiểm soát rủi ro chặt chẽ, đặt ra các mục tiêu kinh doanh thận trọng, phù hợp với tiềm lực tài chính và dựa trên đánh giá về những yếu tố tác động của thị trường. 

Để hoàn thành các mục tiêu và các kế hoạch kinh doanh, PVcomBank xác định tập trung vào năm nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Tăng tốc chuyển đổi số; Nâng cao chất lượng dịch vụ; Nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro; Phát triển nguồn nhân lực và Tập trung công tác thu hồi, xử lý nợ.

Thanh Thảo