6 tháng đầu năm 2023, Dược Hậu Giang có lợi nhuận sau thuế là 624 tỷ đồng, tăng trưởng 27%

Tiểu My

16/08/2023 12:15

Ngày 14/8, Công ty CP Dược Hậu Giang (mã: DHG) đã có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, báo cáo tài chính quý 2/2023, DHG có doanh thu thuần về bán hàng là 1.153 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2023 đạt được 289 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022. Còn lợi nhuận sau thuế, DHG đạt được 263 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước sự tăng trưởng này, DHG cho biết, trong quý 2/2023, doanh nghiệp này đã tập trung bán các sản phẩm chiến lược, chủ lực. Lợi nhuận tài chính tốt. Vì vậy, lợi nhuận quý 2 tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023, DHG ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2023 là 2.381 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm 2022. Ở thời điểm cùng kỳ năm 2022, DHG chỉ đạt được doanh thu 2.184 tỷ đồng.

thuong-hieu-duoc-hau-giang-tot-khong-cac-dong-san-pham-noi-bat1-800x450-1695359686.jpeg
 

DHG cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 680 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 624 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải cho sự tăng trưởng này, DHG cho biết, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế có mức tăng trưởng lần lượt 9% và 27% so với cùng kỳ do công ty tiếp tục tập trung bán các sản phẩm chiến lược, chủ lực. Hệ thống phân phối ngày càng được tổ chức chặt chẽ và kết nối tốt với khách hàng. Lợi nhuận tài chính tốt.

Với kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2023, DHG đã hoàn thành được 48% kế hoạch về doanh thu và 60% kế hoạch về lợi nhuận cả năm.

Tính đến hết ngày 30/6/2023, ông lớn lĩnh vực dược phẩm này có tổng tài sản tăng từ 5.168 tỷ đồng hồi đầu năm lên 5.724 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 10,7%.

Trong đó, tài sản ngắn hạn là 4.551 tỷ đồng, chiếm đến 79,5% tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty là 56,4 tỷ đồng (tăng 56,6% so với hồi đầu năm), và tiền gửi đến ngày đáo hạn là 2.320 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của công ty chiếm 20,5% tổng tài sản với 1.172 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các tài sản cố định (772 tỷ đồng).

Về cơ cấu nguồn vốn, DHG có vốn chủ sở hữu là 4.426 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng từ 876 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.298 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 48%. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 1.231 tỷ đồng, chiếm gần 95% tổng số dư nợ của Dược Hậu Giang. Chủ yếu là nợ vay ngắn hạn hơn 621 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn 301 tỷ đồng, phải trả người lao động 158 tỷ đồng, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn hơn 44 tỷ đồng…

Tiểu My