Flamingo “rộng đường” tại dự án hơn 1.100 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Liên danh Flamingo Holding Group và Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án khu dân cư nông thôn mới Tân Thái tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.