Dự án công viên phần mềm 800 tỷ đồng ở Đà Nẵng đã thực hiện giá trị khối lượng ước đạt 390 tỷ đồng

Ngày 26/10, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng có thông tin liên quan đến công tác triển khai Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1). Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng, đến nay, giá trị khối lượng thực hiện của dự án ước đạt 390 tỷ đồng, tương ứng với 56% giá trị hợp đồng.