Sáp ong – Sắc chàm: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá vùng cao

Chiều 10/11 tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức khai mạc sự kiện “Sáp ong – Sắc chàm”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án thành phần số 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030", giai đoạn 1: từ năm 2021 đến 2025 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì thực hiện.