Chính thức khai mạc Lễ hội nông sản thành phố Hà Nội năm 2023

Lễ hội nông sản thành phố Hà Nội năm 2023 nhằm tạo cơ hội kết nối giữa 5 Nhà (Nhà quản lý, Nhà khoa học, Nhà nông, Nhà kinh doanh, Nhà tiêu dùng), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề của Hà Nội trên thị trường cả nước và hướng tới xuất khẩu.