Vinh danh 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 35 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023

Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân là danh hiệu được tổ chức bình chọn và tuyên dương hàng năm. Đây là phần thưởng cao quý tặng cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc và xuất sắc trong các lĩnh vực công tác như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất kinh doanh; văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí; thể dục thể thao... và các lĩnh vực khác.