Việt Nam sẽ đối mặt nhiều thách thức trong năm 2020

Trong năm 2020, nền kinh tế Việt Nam sẽ có nguy cơ đối mặt với những thách thức có khả năng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế