Doanh nghiệp của chị em bà Đặng Thị Hoàng Yến hồi phục ấn tượng sau gần một thập kỷ ẩn mình

Sau gần một thập kỷ ẩn mình, gần đây các doanh nghiệp của chị em bà Đặng Thị Hoàng Yến - Đặng Thành Tâm hồi phục khá ấn tượng và chuẩn bị đón một kỷ nguyên mới, nhiều khả năng sẽ tươi sáng không kém so với trước đây.