CEO Concetti Hàn Tường Minh: Trong nghề tư vấn, cái tâm là yếu tố cốt lõi

“Làm nghề nào cũng cần có cái tâm, nhưng trong nghề tư vấn, cái tâm là yếu tố cốt lõi. Cần phải trung thực, độc lập và khách quan bởi một nguồn lợi nhỏ trước mắt của người tư vấn có thể gián tiếp đẩy khách hàng vào ngõ cụt”, CEO Concetti Hàn Tường Minh chia sẻ.