Prudential bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn

Tập đoàn Prudential vừa thông báo, ông Anil Wadhwani sẽ đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ tháng 2 năm 2023, khi Tập đoàn tiếp tục thúc đẩy trọng tâm phát triển tại khu vực châu Á.