Ông Phạm Hải Quỳnh: Làm du lịch cộng đồng phải vì “Cộng Đồng”

Du lịch cộng đồng là cụm từ đang hót trong thời gian qua. Loại hình du lịch này hướng đến sự phát triển bền vững, mang lại giá trị cộng đồng cao. Để phát huy du lịch cộng đồng thì cần phải hiểu và nhìn nhận rõ về loại hình này. Từ đó, có cái nhìn khách quan về vai trò của chính quyền, của cộng đồng và người làm du lịch địa phương. Đồng thời, phải làm sao tạo nên sự gắn kết thật sự để có những bước đi đúng hướng đem lại hiệu quả cho người dân.