Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trước khi ngồi vào “ghế” Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình, ông Phú từng kinh qua các vị trí như: Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Phó Giám đốc Sở. Tháng 8/2019, ông Phú là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Bình.