Elon Musk tiết lộ thân phận của người giàu nhất thế giới

Về lý thuyết, Elon Musk có lẽ là người giàu nhất thế giới, nhưng gần đây ông đã không còn ảo tưởng rằng mình thực sự nắm giữ danh hiệu này.