Chân dung ông Trương Sỹ Bá, ông chủ Tân Long Group - Đối thủ của Bầu Đức trên sân bóng và lĩnh vực thịt heo

Các doanh nghiệp liên quan đến ông Trương Sỹ Bá tập trung phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo nền tảng khép kín từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm.