Tổng cục Thuế đề xuất giảm trừ gia cảnh nhiều hơn

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2019 có thể vượt 20% so với tháng 7.2013 là cơ sở để Quốc hội cân nhắc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh nhiều hơn, theo luật thuế thu nhập cá nhân.