Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài cho nông dân Việt

Để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phân biệt phân bón giả, phân bón thật, hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành Vật tư nông nghiệp tháo gỡ khó khăn, có cơ hội bày tỏ, chia sẻ những thách thức đang đối diện… sáng 20/12 tại Hà Nội, Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp toàn diện cho sự phát triển của ngành Vật tư Nông nghiệp và Nông nghiệp Việt Nam”.