Người đàn ông đã đẩy công ty hàng không American Airlines xuống đáy chỉ bằng một tấm vé AAirpass

Câu chuyện của Steve Rothstein là một minh chứng đáng suy ngẫm về tầm quan trọng của việc quản lý một sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm đảm bảo sự bền vững và sự tồn tại của một công ty.