Bình Dương đặt mục tiêu di dời khoảng 2.900 doanh nghiệp và nhà máy ra khỏi khu dân cư

Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu từ năm 2024-2030 sẽ thực hiện di dời khoảng 2.900 nhà máy, doanh nghiệp khỏi khu dân cư đưa vào khu công nghiệp.