Hải quan Quảng Trị làm tốt công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại

Cục Hải quan Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường công tác phối hợp, thu thập thông tin, nắm tình hình trên địa bàn quản lý nhằm chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.