Hải Phòng siết chặt công tác quản lý thu chi, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Phạm Hường

24/09/2023 09:00

Trước hàng loạt những phản ánh của báo chí về việc liên kết dạy học ở các trường, ngày 20/9, Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa ban hành văn bản 2577/SGDĐT-GDTX&ĐH về tăng cường quản lý hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ; Tin học; Kỹ năng sống; Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, đồng thời quán triệt các khoản thu chi năm học 2023-2024.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có nhiều cơ sở giáo dục đã và đang thực hiện hoạt động liên kết với các Trung tâm. Những ngày qua, hoạt động liên kết được các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin, phản ánh theo nhiều chiều.

Vì vậy, việc liên kết dạy học trong các trường học được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục Kỹ năng sống và Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá.

Trung tâm thực hiện liên kết với các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn được cấp phép hoạt động, trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp với điều kiện, khả năng của trung tâm. Khi thực hiện liên kết đào tạo phải có hợp đồng giữa hai bên. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, hình thức dạy học, địa điểm tổ chức và trách nhiệm của mỗi bên… 

lanh-dao-so-so-gddt-hai-phong-pld-1695479353.jpg

Lãnh đạo sở Sở GD&ĐT Hải Phòng dự họp phụ huynh đầu năm học 2023-2024

Sở GD&ĐT đề nghị các Trường Trung học phổ thông, các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động liên kết của đơn vị mình (đánh giá thuận lợi, ưu điểm, hiệu quả, hạn chế và đề xuất trả lời có hay không việc triển khai hoạt động liên kết trong thời gian tới); Phòng GD&ĐT quận, huyện phải Báo cáo UBND quận, huyện để tham mưu tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động liên kết của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn phụ trách. Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 30/9/2023.

Yêu cầu các Trung tâm rà soát về tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo các quy định hiện hành; Xây dựng kế hoạch nhằm chú trọng việc hoạt động chủ yếu tại địa điểm đã được Sở GD&ĐT cho phép hoạt động; Phối hợp với các trường học (khi có liên kết) để đánh giá hiệu quả, chất lượng của việc liên kết.

Trước đó, ngày 31/8, Sở GD&ĐT ban hành văn bản số 2368/SGDĐT-KHTC về việc thực hiện thu học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024. Đối với khoản thu học phí: thực hiện theo Hướng dẫn số 03/HDLS-GDĐTTC ngày 22/8/2023 của Liên Sở: Giáo dục và Đào tạo và Tài chính về thực hiện thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2023-2024. 

Đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục: thực hiện theo Hướng dẫn số 03/HDLS-GDĐT-TC ngày 26/9/2022 của Liên Sở: Giáo dục và Đào tạo và Tài chính về thực hiện thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Đối với vận động, tài trợ: thực hiện theo Công văn số 6341/UBND-VX ngày 10/9/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, cha mẹ học sinh, tuyệt đối tránh lợi dụng, lạm dụng gây bức xúc xã hội.

Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý đối với các khoản thu của các cơ sở giáo dục. Theo đó yêu cầu 100% các cơ sở giáo dục tạo điều kiện để cha mẹ học sinh không cần phải đến trường để thanh toán các khoản thu, triển khai các khoản thu bằng phương thức không dùng tiền mặt với nhiều hình thức, bảo đảm việc tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

Việc kết nối giữa hệ thống thanh toán của cơ sở giáo dục với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán/trung gian thanh toán cần phải hướng đến mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người thực hiện thanh toán, theo hướng có quyền được lựa chọn nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, được lựa chọn phương thức thanh toán (như: thanh toán trên thiết bị di động/máy tính, chuyển khoản từ Internet Banking, chuyển khoản qua QR Code, thanh toán từ ví điện tử…). 

Tăng cường quản lý dữ liệu, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, trong đó lưu ý đến việc làm chủ dữ liệu và bảo mật thông tin riêng tư. Thông báo công khai về mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tin đầy đủ thông tin các ngân hàng, các đơn vị trung gian thanh toán đang tham gia triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để cha mẹ học sinh an tâm khi sử dụng.

Phạm Hường