AI Chatbot - “Vũ khí” cạnh tranh mới của các ngân hàng

Chatbot ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI Chatbot) được xem như một “vũ khí chiến lược” trong cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng và tổ chức tài chính, khi có thể mang đến những trải nghiệm khách hàng vượt trội, nhanh chóng, đơn giản và liền mạch.