Thêm quy định mới về tiền điện tử

Tiền di động (mobile money) được đề xuất trở thành một loại tiền điện tử bên cạnh ví điện tử và thẻ trả trước.