Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023

HT

10/08/2023 10:09

Ngày 9/8, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

vusta-ong-thao-1691723336.jpg
Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 23 đảng viên và Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do Đảng ủy Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức.

Tham dự hội nghị có đại diện Đảng đoàn; Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam; Lãnh đạo Văn phòng và các Ban Liên hiệp Hội Việt Nam; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc. Đồng chí Phạm Quang Thao - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và đồng chí Phạm Hữu Duệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội đồng chủ trì hội nghị.

tm-img-alt

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam và các chi bộ trực thuộc đã phối hợp với Đảng đoàn và lãnh đạo các hội ngành, các tổ chức trực thuộc chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên được đổi mới, hiệu quả và kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngày càng được quan tâm, chú ý và chặt chẽ hơn.

Công tác phối hợp với các Ban Cán sự Đảng có liên quan được Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện chủ động, kịp thời, đặc biệt trong công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt và công tác ở cấp đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc ngày càng được quan tâm, chú ý, đẩy mạnh và tăng cường.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Hữu Duệ, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 

Bên cạnh những chuyển biến tích cực và kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 còn tồn tại một số hạn chế. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên, chưa thực hiện đúng quy định công tác Đảng vụ, do vậy công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng có nơi hiệu quả chưa được như mong muốn.

Về trọng tâm công tác trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam xác định: Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Đảng đoàn theo Quy chế phối hợp công tác của Đảng đoàn và Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam; Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương khóa XIII tới cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ cũng như hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch cần tiếp tục được đẩy mạnh; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cấp ủy tham gia ý kiến trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của cơ quan, tổ chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên theo kế hoạch năm 2023.

Tiếp tục tăng cường công tác dân vận của Đảng; thực hiện Nghị quyết về công tác dân vận của Đảng ủy Khối; thường xuyên quán triệt và thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia chỉ đạo công tác cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thành công đại hội theo đúng kế hoạch.

Nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nâng cao vai trò của các cấp ủy đối với công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp như cần chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; các đảng viên cần tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 và trong thời gian tiếp theo.

tm-img-alt

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Phạm Quang Thao – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như những ý kiến góp ý cụ thể, đi thẳng vào nội dung trọng tâm các vấn đề. Thông qua báo cáo, các ý kiến của các chi bộ trực thuộc, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Quang Thao đánh giá cao vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ ngày càng rõ nét, toàn diện, tránh hình thức và hiệu quả.

HT