Khu đô thị thông minh phía Đông TP.HCM được quy hoạch với diện tích vượt trội

So với các khu đô thị thông minh hiện hữu trên thế giới, Khu đô thị thông minh phía Đông TP.HCM có diện tích vượt trội.