Tập đoàn Hưng Thịnh vào Top 10 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2020

Tối ngày 10-12-2020, trong Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020 (CSI 2020), Tập đoàn Hưng Thịnh đã được vinh danh Top 10 doanh nghiệp bền vững 2020 - Lĩnh vực Thương mại & Dịch vụ.