Khủng hoảng nhà khoa học “di cư”: Các tài năng hàng đầu của META đang rời bỏ vị trí của mình để tìm một công việc mới

Karl Hermann, một doanh nhân AI từng làm việc tại phòng thí nghiệm đối thủ DeepMind, cho biết: “Văn phòng Meta ở London vừa sụp đổ vì họ đã mất hầu hết các nhà nghiên cứu giỏi hàng đầu trong vòng sáu tuần qua.”