VNPT TP.HCM và LTC-Net hợp tác phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin tích hợp cho doanh nghiệp

Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.HCM - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông vừa ký kết hợp tác với Công ty CP Điện nhẹ viễn thông và tin học Bưu điện để cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn TP.HCM. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trong trọng việc phát triển các giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin mới trên địa bàn thành phố, phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp.