Cổ phiếu Twitter tăng 22% sau khi Elon Musk hồi sinh thương vụ mua lại công ty với giá gốc

Theo một hồ sơ vào thứ ba, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã thay đổi quan điểm và đồng ý mua Twitter với mức giá đã thỏa thuận. Cổ phiếu của Twitter đã tạm dừng giảm sau khi Bloomberg báo cáo rằng Musk có kế hoạch thực hiện thương vụ mua lại với giá 54,20 USD / cổ phiếu.