Chính thức ra mắt diễn đàn dữ liệu Việt Nam từ năm 2022

VIETNAM DATA SUMMIT dự kiến sẽ được tổ chức thường niên từ năm 2022 nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hiệu quả sử dụng dữ liệu trong chuyển đổi số.