Khai sai thuế, Công ty Chứng khoán SBS bị phạt và truy thu thuế 750 triệu đồng

Minh Quân

02/12/2021 20:36

Với hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) phải nộp hơn 750 triệu đồng cho Cục Thuế Tp.HCM.

cong-ty-chung-khoan-ssb-1638452109.jpg
 

Cục thuế TP HCM vừa ra quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (UPCoM: SBS).

Cụ thể, SBS bị phạt vi phạm hành chính hơn 111 triệu đồng, trong đó mức phạt khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp là 78,6 triệu đồng và mức phạt khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập cá nhân là 32,8 triệu đồng.

SBS còn bị truy thu thuế hơn 557 triệu đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 393 triệu và thuế thu nhập cá nhân 164 triệu đồng, bị phạt tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp được tính đến hết ngày 18/11/2021. SBS có trách nhiệm tự tính và nộp tiền thuế kể từ sau ngày 18/11/2021 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách theo quy định. Như vậy, tổng số tiền SBS phải nộp là hơn 750 triệu đồng.

Quyết định nêu rõ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, SBS cần nghiêm túc chấp hành và nộp tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế theo quy định. Nếu quá thời hạn mà SBS không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Minh Quân