Tập đoàn Bảo Việt đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.798 tỷ đồng, tăng trưởng 10,6%

Tập đoàn Bảo Việt (Mã CK: BVH) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (trước kiểm toán). Theo đó, công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 57.899 tỷ đồng, tăng 6,2% so 2022, hoàn thành kế hoạch năm.