Hành trình đưa TPBank trở thành “Ngân hàng vững mạnh hàng đầu Việt Nam 2022”

Dù chịu nhiều tác động của thị trường, nhưng nhờ khả năng quản trị tốt, chất lượng tài sản đảm bảo cùng chiến lược phát triển số hóa, năm 2022, TPBank không chỉ gặt hái kết quả kinh doanh khả quan mà còn tiếp tục được xếp hạng uy tín cao trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.