KienlongBank giải bài toán phát triển đường dài bằng chiến lược kinh doanh bền vững

Khi bắt đầu hành trình chuyển đổi số,  KienlongBank nhìn nhận công nghệ chỉ là một trong số những mảnh ghép chính để mang đến trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa một cách hoàn hảo.