Chân dung bà Trần Anh Đào người điều hành HoSE thay ông Lê Hải Trà

Bà Trần Anh Đào là thế hệ nhân sự đầu tiên vận hành HOSE từ tháng 7/2000. Giữa năm 2013, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng đấu giá và quản lý niêm yết cho đến nay.