Tín dụng tăng thấp đầu năm 2024, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng đẩy mạnh cho vay

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tăng trưởng tín dụng đầu năm 2024 khá thấp so với các năm gần đây. Do đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024.