SDI Corp- "Quán quân" nợ thuế ở TPHCM làm ăn ra sao ?

Cục Thuế TP HCM vừa công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 năm 2022 gồm 30 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp lên đến 1.911 tỉ đồng. Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) với số tiền nợ thuế lên tới 404,5 tỉ đồng.