Nền kinh tế kỹ thuật số của Singapore – từ thương mại điện tử đến truyền thông xã hội – tăng gần gấp đôi sau 5 năm

Theo báo cáo của Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm, nền kinh tế kỹ thuật số của Singapore đóng góp vào hơn 17% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2022 – cao hơn mức 13% được ghi nhận vào năm 2017.