HDBank lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng trong 9 tháng, hoàn thành 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm

HDBank với lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm.