8 tháng năm 2022, Tập đoàn Thiên Long của Chủ tịch Cô Gia Thọ lãi sau thuế gần 400 tỷ đồng

Tập đoàn Thiên Long (MCK: TLG) đã công bố kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2022. Qua đó ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 48%.