2022 - năm bước ngoặt của các công thức đầu tư

Lạm phát và lãi suất tăng trong năm 2022 đã khiến nhiều công thức kinh điển vốn vừa đem lại lợi nhuận vừa hạn chế rủi ro của nhà đầu tư thất bại.