VietinBank phát hành nhiều trái phiếu nhất với hơn 3.000 tỷ đồng, tổng nợ xấu tăng 17% trong quý 2/2022

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA tổng hợp) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/09/2022, có tổng cộng 25 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành là 15.363 tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng của Ngân hàng Bắc Á trị giá 235,4 tỷ đồng trong tháng 9/2022.